نحوه استفاده از تسهیلات رفاهی :

 دانشجویان عزیز پس از ثبت نام و انتخاب واحد و همزمان با شروع کلاسهای درس براساس اطلاعیه های اعلام شده  به امور دانشجوئی دانشکده ها جهت تشکیل پرونده دانشجویی، مراجعه و نسبت به تکمیل تقاضا نامه وام تحصیلی و مسکن و... اقدام نمایند، بدیهی است آئین نامه های اعطای وام دانشجوئی توسط صندوق رفاه دانشجویان بطور مفصل در تابلوی اعلانات آگهی خواهد شد. لذا دانشجو موظف است ، قبل از تکمیل تقاضا نامه، آئین نامه های مذکور را به دقت مطالعه و در صورت واجد شرایط بودن به مسئول امور دانشجوئی دانشکده مراجعه و تقاضانامه خود را تکمیل و تحویل نمایند.

 لازم به ذکر است همزمان با افتتاح حساب بانکی(تجارت کارت) طبق مفاد آئین نامه صندوق رفاه، دانشجویانیکه از وام های صندوق بهره مند می شوند لازم است نسبت به تکمیل فرم تعهدنامه محضری، مربوط به باز پرداخت وامها اقدام نمایند.

الف - شرایط عمومی و آموزشی:

 -1دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئونات دانشجوئی.

 -2دارا بودن اولویت نیاز مالی.

 -3عدم استفاده از وام، کمک یا بورس تحصیلی و عدم اشتغال  به کاری که مستلزم دریافت اجرت (به غیر از کار دانشجویی) باشد.

 -4اخذ حداقل تعداد واحدهای آموزشی طبق مقررات آموزشی دانشجوی تمام وقت.

 -5مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال تحصیلی متوالی.

 -6سپردن تعهد نامه محضری با ضامن معتبر طبق فرم مربوط.

 مدت استفاده از وامها:

 برای دانشجویان مقطع کارشناسی حداکثر 8 نیمسال تحصیلی،  کارشناسی ارشد حداکثر 4 نیمسال تحصیلی و دکتری حداکثر 8 نیمسال تحصیلی خواهد بود.

وامهای ویژه دانشجویان دوره روزانه غیرشاغل و غیر بورسیه

 -1 وامهای تحصیلی و مسکن :

 -2 وام ضروری :

 -3 وام دانشجویان ممتاز و نمونه :

 -4 وام ودیعه مسکن متاهلی :

 -5وام بیمه خدمات درمانی :

وام شهریه ویژه دانشجویان دوره شبانه(نوبت دوم):

دانشجویان شبانه پس از تکمیل پرونده  دانشجویی و درخواست تقاضای وام برای هرترم بصورت جداگانه می توانند بخشی از شهریه تحصیلی خود را بصورت وام با کارمزد 4% تامین نمایند و در پایان تحصیلات با پرداخت 10% از کل بدهی مابقی را بصورت دفترچه اقساط پرداخت نمایند

در صورت انتقال دانشجویان نوبت دوم ( شبانه ) به دوره روزانه می بایست میزان کل بدهی به همراه کارمزد مربوطه بطور یکجا پرداخت گردد.

   شرایط و ضوابط باز پرداخت:

1-  دانشجویان از تاریخ فارغ التحصیلی 9 ماه فرصت دارند تا نسبت به تقسیط بدهی تحصیلی خود با پرداخت 10% از کل بدهی اقدام نمایند. در غیر این صورت پس از گذشت 9 ماه، دانشجویان ملزم به پرداخت کل بدهی خود می باشند.)

  -2سر رسید اقساط بدهی برای دانشجویان پسر که مشمول خدمت نظام خدمت می باشند، در دفترچه اقساط به زمان مندرج در بند یک اضافه می شود.

 -3تارکین تحصیل اعم از اخراجی، انصرافی، و ... ملزم به باز پرداخت یکجای بدهی خود می‌باشند.

دانشجویان عزیز جهت اطلاعات بیشتر از نحوه استفاده و شرایط انواع تسهیلات رفاهی و آشنایی با قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان، به سایت www.swf.ir  مراجعه نمایید.

 
© Powered By RFA 2017.